LVI-JNTEK KY on Luotettava kumppani -jäsenyritys. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. LVI-JNTEK KY täyttää tilaajavastuuta koskevat velvoitteet! 

Laki edellyttää tilaajaa tarkistamaan, ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle, enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset, joita ovat:

Selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta. Kaupparekisteriote. Selvitykset verovelasta. Selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Rakennusalalla myös selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Lue lisää tilaajavastuusta, sekä siitä mikä luotettava kumppani on TÄÄLLÄ.

KAUTTAMME VOIT SAADA MYÖS RAHOITUSTA KODIN TARVITSEMIIN REMONTTEIHIN!

Suuremmatkin remontit on siis mahdollista maksaa osamaksulla. Pyydä tarjous ja kysy lisää!